Ateria unessa

Jos aterioit jonkun toisen/toisten kanssa, se kertoo hyvästä kommunikoinnista.