Hissi unessa

Hissin liike kertoo mihin suuntaan hankkeet etenevät.

Ylös kulkeva hissi merkitsee menestystä ja alas taas menetystä.