Köysi unessa

Köysi voi pelastaa, yhdistää tai sitoa ja yleensä se kuvaa ihmisten välisisä suhteita. Merkitsevää on, missä yhteydessä, käytössä ja tilanteessa köysi näytetään.