Lukko unessa

Lukko on esteen vertauskuva. Mikäli avainta ei ole, este voi osoittautua ylipääsemättömäksi, mutta jos lukossa on avain valmiina, este on helposti selvitettävissä.