Numero yksi unessa

Numero yksi unessa voi kertoa joko voitosta ja maaliin pääsemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta tai yksinäisyydestä, eristäytyneisyydestä ja siitä, että kokee joutuvansa kantamaan vastuun yksin.

Numero kaksi unessa

Numero kaksi unessa voi merkitä yhdistymistä, kahden ihmisen tai asian liittoa ja toimimista sopusoinnussa kohti yhteistä päämäärää. Muista unisymboleista riippuen kakkonen voi tarkoittaa

Kolme unessa

Kolme on hyvin monitulkintainen luku ja sen yhteydessä olevat muut unisymbolit ovat tärkeitä. Luku kolme kuvaa kolmiyhteyttä, myös mies-nainen-lapsi yhtälöä, luomisvoimaa, hedelmällisyyttä, hyvää mutta myös pahaa.