Unien selitykset ja tulkinta

Aasi unessa

Yleensä aasin näkeminen merkitsee, että asiat pysyvät vielä tovin paikoillaan ja tarvitaan kärsivällisyyttä. Taakkaa kantavan aasin sanotaan lupaavan menestystä, joskin se saattaa vaatia ponnisteluja.

Aarre unessa

Aarre – Merkitsee yleensä henkistä aarretta, ideoita, kalliita muistoja, hyviä ajatuksia. Jos unessa etsit aarretta löytämättä sitä, valve-elämässä se mitä havittelet jää saavuttamatta. Aarteenkaivajan näkeminen varoittaa pahansuovasta ihmisestä.

Aamu unessa

Aamu symboloi alkua ja alkamista, lapsuutta sekä lapsenomaisuutta, uusia tuulia työn ja erilaisten projektien parissa ja yleisesti kehitystä ja etenemistä.

Aallot unessa

Unen aallot kuvaavat unennäkijän tunteita. Rauhallinen aallokko kertoo rentoutumisesta, rauhallisuudesta, onnesta. Jos aallot ovat

satu unessa

on aewkin unessa Vastoin yleistä uskomusta, Lorem Ipsum ei ole vain sattumanvarainen teksti. Sillä on pitkät juuret klassisesta latinalaisesta kirjallisuudesta vuonna 45 eKr alkaen, tehden siitä yli 2000 vuotta vanhan. Richard McClintock, latinalainen professori Hampden-Sydneyn yliopistossa Virginiassa, etsi yhden vaikeaselkoisimmista latinalaisista sanoista, consectetur, Lorem Ipsumin kappaleesta ja etsi lainauksia sanasta klassisessa kirjallisuudessa löytäen varman lähteen. Lorem Ipsum tulee osista 1.10.32 ja 1.10.33 “de Finibus Bonorum et Malorum”:ksesta (The Extremes of