Unen kirja kuvaa elämää. Suljettu kirja kertoo unennäkijän elävän menneissä. Myös sillä on merkitystä missä kunnossa kirja on. Repaleinen ja kolhiintunut kirja kehottaa kohentamaan asioita valve-elämässä. Kirjan väriin kannattaa myös kiinnittää huomiota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.