Kolme on hyvin monitulkintainen luku ja sen yhteydessä olevat muut unisymbolit ovat tärkeitä. Luku kolme kuvaa kolmiyhteyttä, myös mies-nainen-lapsi yhtälöä, luomisvoimaa, hedelmällisyyttä, hyvää mutta myös pahaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.