Lukko on esteen vertauskuva. Mikäli avainta ei ole, este voi osoittautua ylipääsemättömäksi, mutta jos lukossa on avain valmiina, este on helposti selvitettävissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.