Pensasaidalla voi olla useita merkityksiä. Jos se hankaloittaa kulkua, merkitsee se esteitä arjessa. Suojana oleva pensasaita symboloi salaisuuksia. Huonosti hoidettu ja ränsistynyt pensasaita kertoo välinpitämättömyydestä arjen pakollisia pikkuaskareita kohtaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.