Sankka savu kätkee asioita ja estää tarkemman tarkastelun. Kehotus odottaa savun hälvenemistä, jotta voi olla varma asioitten oikeellisuudesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.